Privacy Policy

Integritetspolicy

GAIS ON! behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR. För att värna om personlig integritet lämnas personuppgifter inte ut till extern part. Undantag till detta görs om Kund har brutit mot villkoren i detta avtal eller om myndighet begär detta med stöd i svensk lagstiftning.
Som personuppgiftsbiträde hanterar GAIS ON! personuppgifter i enlighet med instruktioner från Kund. GAIS ON! vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter.

1. Vad samlar vi in för information?

Vi samlar in information från dig när du beställer genom vår hemsida. Denna information inkluderar det du lämnar vid tillfället som t.ex. namn, företagsnamn, org.nr / personnummer, telefon, epost eller liknande.

Utöver detta tar vår hemsida automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare som t.ex. din IP-adress samt den sida/sidor du besökte hos oss.

2. Varför samlar vi in denna information?

2.1 För att kunna administrera och bibehålla kundrelation och vårt uppdrag och hantera faktureringsuppgifter behandlar vi

– Kontaktuppgifter

Information av den här typen används för att kunna använda tjänsten. Vid uppsägning av tjänsten finns dina uppgifter kvar i vårt affärssystem.
Önskar du uppgifterna raderade permanent är du välkommen att höra av dig till oss.

2.2 I syfte att kunna hjälpa dig med tjänsten och för kundhantering behandlar vi även:

– Administrativ information
– Information om vilka tjänster du har köpt
– Kontaktuppgifter
– Cookiedata

Vår bedömning är att vi är berättigade att behandla denna information för att kunna upprätthålla kundrelationen och för att kunna ge dig personlig service. Samtycker du inte till detta är du välkommen att kontakta oss.

Vi behandlar även faktureringsinformation i enlighet med vad gällande lagstiftning kräver, till exempel för bokföringsändamål. Denna information sparas så länge lagen kräver.

3. Hur hanterar vi dina uppgifter?

Vi lämnar aldrig dina uppgifter vidare till tredje part i det fall du inte uttryckligen godtycker till detta. Undantaget är betrodd tredjepart (personuppgiftsbiträden eller underbiträden) som är nödvändiga för vår hemsida och tjänsten. Denna tredjepart kan t.ex. vara ett webhotell där tjänsten ligger rent fysiskt. I dessa fall krävs att dessa parter godkänner att följa gällande personuppgiftslagstiftning.
I undantagsfall kan vi anse det nödvändigt att dela information med it-konsulter, jurister, revisorer eller myndigheter i syfte att förhindra misstänkta illegala aktiviteter, bedrägerier eller liknande situationer som medför risk för dig som kund eller för annan person.

4. Informationsskydd

De datorer/servrar som används för att lagra all personlig information lagras i en säker miljö.

5. Dina rättigheter

Som kund har du rätt att kontakta oss och få ut information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, möjlighet att uppdatera eller att få dessa raderade. Du har även rätt till dataportabilitet samt begränsning av behandling av personuppgifter om du anser att uppgifterna är felaktiga eller har begärt rättelse. Du har även rätt att göra invändningar mot behandling av personuppgifter som baseras på vårt legitima intresse. Vi upphör då att behandla personuppgifterna, såvida det inte föreligger ett legitimt skäl som går före dina rättigheter.

6. Cookies?

På GAIS ON! använder vi så kallade cookies. Det är små textfiler som sparas i din dator och som hjälper oss att räkna unika besökare på hemsidan.
Vi använder även cookies från tredje part som Google i syfte att på så sätt förbättra upplevelsen för våra kunder. Du kan neka cookies och ändå använda vår hemsida och du kan även stänga av cookiefunktionen i din webbläsare. Det gör du i säkerhetsinställningarna i din webbläsare.
Har du några frågor om hur GAIS ON! använder eller arbetar med cookies är du välkommen att kontakta oss.

7. E-postutskick

Vi använder endast den e-postadress du angivit när du köpte tjänsten för att vid enstaka fall skicka information och uppdateringar som är av vikt för tjänsten, nyhetsbrev, tips för din tjänst etc. Vill du inte längre ta emot sådana meddelanden kan du avsluta prenumerationen längst ner i varje e-postmeddelande.

8. Underbiträden

Vi använder ett fåtal leverantörer som underbiträden till de personuppgifter som vi hanterar enligt GDPR. Alla leverantörer har ingått underbiträdesavtal med oss.